SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Noodfonds vanaf 15 oktober 2020
Dec 16th, 2020 by Madelon

Informatie voor kerken over het corona noodfonds voor internationale kerken

Information for churches about the corona emergency fund for international churches (infosheet + application form)

Vanaf maart 2020 heeft de coalitie Samen Kerk = Samen Sterk het corona noodfonds voor internationale en migrantenkerken gestart. We hebben inmiddels een eerste en tweede ronde van aanvragen kunnen afhandelen.

Vanaf het najaar van 2020 is duidelijk geworden, dat deze situatie nog wel even gaat duren. Vermoedelijk is pas in de zomer van 2021 zicht op een vaccin. Tot die tijd moeten we rekening houden dat het leven veel beperkter is. Dat heeft ook consequenties voor kerken.

Samen Kerk Samen Sterk wil nu een plan neerleggen om de internationale kerken te ondersteunen zolang dat nodig is en zolang er geld is in het noodfonds. We gaan niet meer voor een derde of vierde ronde, maar willen hierbij richtlijnen neerleggen voor aanvragen voor de komende ca. 12 maanden.

Het noodfonds wordt beheerd door SOFAK. Waarvoor kunnen kerken geld aanvragen bij SOFAK?

Centraal staat de vraag: hoe ga je als kerk de komende maanden in contact blijven met je mensen, op een corona-proof manier?

Belangrijk is om te kijken wat werkt voor uw mensen. Wat zijn hun behoeftes, wat willen ze wel, en wat willen of durven ze niet? Het antwoord hierop kan per kerk verschillend zijn. We willen kerken hierin niets opleggen, het is aan u zelf om na te denken wat voor jullie het beste werkt. Leg in uw aanvraag zo goed mogelijk aan ons uit, waarom u denkt dat dát de beste aanpak voor jullie is. We geven een paar voorbeelden, zodat duidelijk is waar wij ongeveer aan denken.

Voorbeeld 1 – digitalisering

Een kerk huurt momenteel ruimte in een buurthuis, met een tijdelijk huurcontract dat makkelijk op te zeggen is. De kerk merkt dat veel mensen niet naar de kerk komen momenteel. Daarom besluit de kerk om de huur op te zeggen, en volledig online verder te gaan. De kerk merkt, dat online wel veel mensen meedoen, en ze bereiken ook nieuwe mensen. Ze heeft alleen wel digitale apparatuur nodig. Dat kost geld, en daarom dienen ze een aanvraag bij SOFAK in.

Voorbeeld 2 – diaconale hulp

Een kerk merkt dat veel mensen door de coronacrisis in (financiële) problemen zitten. Ze zijn hun werk kwijtgeraakt of hun bedrijf is failliet gegaan. Sommige mensen, die oud of ziek zijn, durven niet naar buiten. De kerk besluit om deze mensen te helpen door met een groepje vrijwilligers elke week boodschappen te bezorgen, voor ze te koken of medicijnen op te halen bij de apotheek. Of ze organiseert een activiteit voor kinderen, zodat die even iets leuks hebben en de ouders even rust krijgen. Op deze manier kan de kerk toch contact houden met de mensen. Hiervoor is geld nodig, en daarom dienen ze een aanvraag bij SOFAK in.

Voorbeeld 3 – vaste lasten

Een kerk heeft een eigen gebouw en moet de hypotheek betalen. Ze hebben de bank gevraagd om een regeling te treffen en die is bereid deels tegemoet te komen. Toch blijft het moeilijk om het gebouw te betalen, en de kerk wil zijn gebouw niet kwijtraken. De kerk dient daarom een aanvraag in bij SOFAK voor tegemoetkoming in de vaste lasten.

Voorbeeld 4 – eigen idee

Een kerk heeft een heel creatief idee waar SOFAK zelf nooit aan zou hebben gedacht. Ook daarvoor kan geld nodig zijn en mag een aanvraag bij SOFAK worden ingediend. Belangrijkste vraag die wel overtuigend beantwoord moet worden in deze aanvraag, is: hoe ga je corona-proof in contact blijven met mensen de komende maanden?

Voor aanvragen geldt dit aanvraagformulier. Vul het formulier in en stuur het per email op naar [email protected]. Vergeet de in het formulier gevraagde bijlagen niet.

Tot slot

SOFAK neemt in haar besluitvorming nog een paar andere factoren mee:

Ten eerste krijgen kerken die nog nooit geld hebben gekregen vanuit het noodfonds, voorrang boven andere aanvragen. Wel moet hun aanvraag natuurlijk aan de criteria voldoen.

Ten tweede is het budget van het noodfonds beperkt. Als het op is, zullen we proberen opnieuw fondsen te werven, maar we kunnen niet beloven of garanderen dat dat lukt. We zijn afhankelijk van de giften van anderen. Daarom is het heel belangrijk dat kerken blijven nadenken over andere bronnen van inkomsten naast SOFAK. We hebben nu niet genoeg geld om nog een jaar lang te blijven doen wat we het afgelopen half jaar hebben gedaan.

Ten derde willen we het geld eerlijk verdelen en zoveel mogelijk kerken helpen. We zoeken hierin elke keer wijsheid, proberen aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen, en overleggen nauw met coalitiepartners van Samen Kerk Samen Sterk. Zij blijven beschikbaar voor advies en hulp, denken graag met u mee over het zoeken naar alternatieve oplossingen, en kunnen helpen met het invullen van het aanvraagformulier.

Kerken in Den Haag kunnen contact opnemen met Petra de Nooij van de Hub Den Haag ([email protected]).

Kerken in Rotterdam kunnen contact opnemen met Karin de Schipper-Visser van SKIN-Rotterdam ([email protected]).

Kerken in Amsterdam kunnen contact opnemen met Moses Alagbe van de PCC ([email protected]).

Andere kerken kunnen contact opnemen met Madelon Grant van SKIN ([email protected]).

Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met SOFAK via [email protected].

We wensen u alle goeds toe en bidden om kracht, vrede en gezondheid voor u, uw kerk en uw geliefden.

Coalitie Samen Kerk = Samen Sterk, bestaande uit SKIN, SOFAK, SKIN-Rotterdam, PCC Amsterdam, Hub Den Haag.

Mede ondersteund door Theoloog des Vaderlands Samuel Lee, Connecting Churches, en anderen (zie www.steunkerken.nu)

Vacature bestuursleden SOFAK
Dec 15th, 2020 by Madelon

SOFAK is op zoek naar versterking van ons bestuur! In 2021 zoeken we een secretaris en een voorzitter. Heeft u affiniteit met de internationale kerken? Een bestuursfunctie bij SOFAK is een unieke kans om hen te kunnen ondersteunen bij hun inzet voor de samenleving! In 2020 was SOFAK een belangrijke spil in het beheer van het corona noodfonds van de coalitie Samen Kerk = Samen Sterk, en ook in 2021 ligt hier een verantwoordelijke taak voor onze organisatie.

Een nieuwe voorzitter

Het bestuur van SOFAK is op korte termijn op zoek naar een voorzitter en hoopt dat hij of zij met ingang van 1 juli 2021 deze taak op zich kan nemen.

We zijn op zoek naar een vrouw of man die betrokken is bij internationale en migrantenkerken in Nederland en dus iets heeft met migrantenkerken.

Als u meer informatie wenst over het voorzitterschap kunt u contact op nemen met de huidige voorzitter, mw. Madelon Grant ([email protected])

Als u belangstelling hebt voor deze functie dan vragen we u voor 1 maart 2021 een motivatiebrief en CV via e-mail te sturen naar Betty Tjipta Sari: [email protected]

We zien als taken voor een voorzitter:

 • Vergaderingen leiden en taken coördineren
 • Netwerken & communicatie met buitenwereld,
 • Contacten onderhouden met migrantenkerken,
 • Contacten onderhouden met fondsen en sponsors
 • Woordvoerder en contactpersoon SOFAK
 • Leiding geven aan pastoresdag (1x per twee jaar)
 • Jaarverslag schrijven
 • Beleidsontwikkeling

Een voorzitter zou moeten passen in het volgende profiel:

 • Het hebben van sociale vaardigheden
 • Bekend met en betrokken bij migranten-kerken e.d.
 • Bestuurscapaciteiten
 • Leiderschapscapaciteiten (participatief)     
 • Verbinding leggen tussen kerken en koepels
 • Publicitair onderlegd

Tijdsbelasting

Qua tijdsbelasting moet u denken aan ongeveer een dagdeel per week. Er zijn wel duidelijke piekmomenten: voor en na een vergadering, rondom een pastoresdag en aan het begin van het jaar (jaarverslag). Bezoekjes aan kerken zijn in de tijdsbelasting niet meegenomen.

Secretaris SOFAK

Het bestuur van SOFAK is op korte termijn op zoek naar een secretaris en hoopt dat hij of zij met ingang van 1 juli 2021 deze taak op zich kan nemen.

We zijn op zoek naar een vrouw of man die belangstelling heeft voor internationale en migrantenkerken in Nederland.

Als u meer informatie wenst over het secretariaat kunt u contact op nemen met de huidige voorzitter, mw. Madelon Grant ([email protected])

Als u belangstelling hebt voor deze functie dan vragen we u voor 1 maart 2021 een motivatiebrief en CV via e-mail te sturen naar Betty Tjipta Sari: [email protected]

Profiel secretaris

 • Administratieve vaardigheden
 • Computer en taalvaardig
 • Nauwkeurigheid en nauwgezetheid
 • Om kunnen vertrouwelijkheid
 • Communicatieve vaardigheden

Taken secretaris

 • Vergaderingen voorbereiden (i.s.m. voorzitter)
 • Notuleren bestuursvergadering
 • Website bijhouden
 • Correspondentieadres zijn van SOFAK
 • OfficiĂ«le communicatie & correspondentie verzorgen
 • Afhandeling binnenkomende aanvragen van kerken
 • Bijhouden archief in Dropbox
 • Nieuwsbrieven verzorgen via mailchimp
 • Social media
 • Binnenkomende emails beheren

Tijdsbelasting

Qua tijdsbelasting moet u denken aan ongeveer een dagdeel per week. Er zijn wel duidelijke piekmomenten: voor en na een vergadering.

En nu verder: zomer 2020
Jul 20th, 2020 by Madelon

Half juli is de tweede ronde van aanvragen van het corona noodfonds behandeld. Dankzij de bijdragen van alle donateurs hebben we opnieuw 23 kerken financiele ondersteuning kunnen bieden. Zo kunnen we hen wat ontzorgen qua financien, zodat ze in deze periode waarin veel kerken weer opstarten, alle aandacht aan hun gemeenschap kunnen besteden.

Hoe gaan we nu verder?

Momenteel staat SOFAK in principe vooral open voor:

 • reguliere aanvragen voor activiteiten van kerken gericht op het uitreiken naar de samenleving;
 • aanvragen bij het noodfonds van kerken die als gevolg van corona knel komen te zitten met hun vaste lasten, en die nog niet eerder (of soms nog maar 1x) een aanvraag bij dit noodfonds hebben ingediend.

Wil je weten of je in aanmerking komt? Neem gerust even contact met ons op.

Dit najaar houden we nauwlettend ontwikkelingen rondom de coronacrisis in de gaten, en stemmen we ons beleid hier zo goed mogelijk op af. Daarover zullen we communiceren via onze website, social media en digitale nieuwsbrief. Als je onze nieuwsbrief (4-5x per jaar) nog niet ontvangt, kun je je hier op abonneren door ons te mailen op [email protected]

Tweede ronde aanvragen geopend
Jun 18th, 2020 by Madelon

Het corona noodfonds voor internationale kerken, een initiatief van de coalitie Samen Kerk = Samen Sterk (www.steunkerken.nu), stelt zich open voor een tweede ronde van aanvragen.

The corona emergency fund for international churches, an initiative of the coalition Samen Kerk = Samen Sterk (www.steunkerken.nu), is open for a second round of applications. ENGLISH INFORMATION.

Wie mag een aanvraag indienen?
Internationale en migrantenkerken die door corona in de problemen komen kunnen een aanvraag indienen.
Ook als je al eerder een gift hebt ontvangen in de eerste ronde. Wel gelden er dezelfde criteria als voor de eerste ronde (zie hier de complete lijst met criteria en algemene informatie):
> Nood moet aantoonbaar veroorzaakt zijn door de coronacrisis en problemen veroorzaken in de dekking van de vaste lasten van de kerk.
> Alternatieve oplossingen moeten ook worden verkend. Het geld is gelimiteerd, dus we zullen keuzes moeten maken en niet alle problemen kunnen oplossen.

Hoe kun je een aanvraag indienen?
> Als je nog niet eerder een aanvraag bij het noodfonds hebt ingediend, ontvangen we graag het zoveel mogelijk ingevulde aanvraagformulier. Dit kun je hier vinden en kun je mailen naar [email protected]
> Als je in de eerste ronde al een aanvraag hebt ingediend bij het noodfonds, ontvangen we graag een brief met een update van de situatie van je kerk naar [email protected]

Praktisch
De deadline voor de eerste ronde van aanvragen is 8 juli. SOFAK kijkt dan hoeveel geld er is ingezameld en hoeveel aanvragen van kerken zijn binnengekomen. Op basis daarvan maakt het bestuur dan een zo goed mogelijke verdeling over de kerken die een aanvraag hebben ingediend en die aan de criteria voldoen. Daarna zal het bestuur van SOFAK vergaderen, en ontvangt u binnen ca. 2 weken reactie.

Meer weten
Samen Kerk = Samen Sterk is een samenwerkingsverband van SKIN, SOFAK, SKIN-Rotterdam, PCC Amsterdam en HUB Den Haag. Het noodfonds wordt beheerd door SOFAK. Wilt u advies of hulp bij het indienen van uw aanvraag?
Kerken in Den Haag kunnen contact opnemen met Andrea van Dijk van de Hub Den Haag ([email protected]).
Kerken in Rotterdam kunnen contact opnemen met Karin de Schipper-Visser van SKIN-Rotterdam ([email protected]).
Kerken in Amsterdam kunnen contact opnemen met Moses Alagbe van de PCC, via [email protected]
Kerken buiten deze drie steden kunnen contact opnemen met Madelon Grant van SKIN via [email protected]

Eerste vierentwintig kerken ontvangen bijdrage uit Corona Noodfonds
May 18th, 2020 by Madelon

Dankzij de bijdragen van particulieren, kerken en fondsen krijgen vierentwintig migrantenkerken een bijdrage ter verlichting van hun urgente financiele nood als gevolg van de coronacrisis.

Eind maart heeft de coalitie Samen Kerk = Samen Sterk het Corona Noodfonds voor migrantenkerken in het leven geroepen. Het Corona Noodfonds is mede mogelijk gemaakt dankzij de giften van christenen, kerken en christelijke fondsen uit heel Nederland.

SOFAK beheert het fonds en heeft een startbijdrage van € 10.000,- beschikbaar gesteld.

De afgelopen weken hebben maar liefst vijfenvijftig kerken bij het noodfonds om hulp aangeklopt. Een deel van hen is geholpen met niet-financiele hulp. Een aanzienlijk deel, zo’n vierentwintig kerken, ontvangt binnenkort een financiele bijdrage.

Wat is het probleem?

Ook internationale en migrantenkerken hebben inmiddels de omslag naar digitaal kerkzijn gemaakt. Tegelijkertijd constateren sommige kerken een terugloop in inkomsten van soms wel 50 tot 70%, terwijl de behoefte aan diaconale en geestelijke steun in de samenleving alleen maar toeneemt. Hierdoor dreigen zij hun gebouwen kwijt te raken of zelfs failliet te gaan.

Dat is een groot probleem, want uit alle onderzoek blijkt hoe belangrijk de bijdrage aan de samenleving is die migrantenkerken leveren. Zij bereiken juist ook mensen die door officiele instanties niet bereikt worden, en genieten het vertrouwen van hun gemeenschappen. En juist in deze tijden kunnen mensen de steun van hun gemeenschap zo goed gebruiken.

En de komende tijd?

Hoewel kerken vanaf 1 juli weer met grotere groepen samen mogen komen, moeten kerken tot die tijd nog zien te overleven. De nood die nu al hoog is, zal voorlopig nog toenemen. Ook daarna zal niet alles direct bij het oude zijn, maar zal er een periode van herstel van schade aanbreken. Uitstel van betaling geeft nu verlichting, maar verschuift het probleem naar de toekomst. De Coalitie Samen Kerk = Samen Sterk verwacht daarom dat haar inzet voorlopig onverminderd nodig zal zijn om te voorkomen dat kerken in de problemen komen. We verwachten dat tientallen kerken die het tot nu toe nog redden, de komende maanden alsnog steun nodig zullen hebben.

Daarnaast blijven we inzetten op uitwisseling van informatie, kennis en tips. Hoe kun je 1,5 meter kerk zijn en hoe gaat dat straks in multifunctionele gebouwen met meerdere gebruikers? Hoe werkt de NOW regeling eigenlijk in de praktijk? Maar ook: hoe kunnen kerken zich voorbereiden op of indekken tegen een onverhoopt faillissement? In al dit soort ongewone vragen probeert de coalitie zo goed mogelijk kerken te begeleiden en adviseren.

Van wie is dit initiatief?

Het noodfonds Samen Kerk = Samen Sterk is een gezamenlijk initiatief van onderstaande betrokkenen. Meer informatie: zie www.steunkerken.nu, of neem contact op met Madelon Grant via [email protected] of 06 33788164.

Dit initiatief wordt gesteund en mede gedragen door:

Samuel Lee (Theoloog des Vaderlands)

Madelon Grant (voorzitter SOFAK)

Rhoinde Mijnals-Doth (voorzitter SKIN)

Karin de Schipper-Visser (directeur SKIN-Rotterdam)

Moses Alagbe (voorzitter PCC)

Bishop Nana Opoku (voorzitter SKIN-Rotterdam)

Andrea van Dijk (HUB-Geloof in Den Haag)

Update Coronacrisis
Apr 22nd, 2020 by Madelon

Update Samen Kerk = Samen Sterk

Alweer bijna een maand geleden is de coalitie Samen Kerk = Samen Sterk ontstaan. Dit is een samenwerking van o.a. SOFAK, SKIN, SKIN-Rotterdam, PCC Amsterdam en de Hub Den Haag, en een paar bevriende mensen en organisaties. Onze website is www.steunkerken.nu.

Het doel van de coalitie is om te voorkomen dat internationale en migrantenkerken als gevolg van de coronacrisis hun gebouwen kwijtraken of failliet gaan.

In deze post geven we een update van de laatste stand van zaken rondom deze actie!

Nieuws & de komende tijd

1. Workshop digitaal collecteren
Dinsdag 21 april van 19:30-21:00 organiseert SKIN-Rotterdam een online workshop over digitaal collecteren. Deze workshop is gratis en staat open voor kerken in heel Nederland.
Nu kerkdiensten in een kleine setting plaatsvinden en/of helemaal online zijn kunnen kerken hun leden de mogelijkheid bieden om digitaal te doneren. Daarover is extra communicatie is belangrijk. Wilt u weten hoe? Meld u dan nu aan voor deze bijeenkomst via [email protected]

2. Workshop livestreamen
Op 12 mei 19:30-21:00 organiseert SKIN-Rotterdam voor de tweede keer een workshop over livestreamen. Ook deze workshop is gratis en staat open voor kerken in heel Nederland. De meeste kerkdiensten zijn nu online gegaan in plaats van fysiek samen te komen. Ben je op zoek naar tips en creatieve ideeen hoe je dit nog beter kunt aanpakken? Meld je dan aan voor deze bijeenkomst via [email protected]

3. De overheid lokaal
In verschillende steden hebben kerken die een gebouw van de gemeente huren, een brief gestuurd naar de gemeente om te vragen of ze coulant met de huur willen zijn. Tot nu toe lijken de meeste gemeentes wel bereid zijn om hier soepel mee om te gaan, en nu niet moeilijk te doen als het niet lukt om de huur te betalen. Hoe dit op de langere termijn uitwerkt, en of in de toekomst dan alsnog de huur terug moet worden betaald, zijn gemeentes helaas niet altijd helemaal duidelijk over. Ook gemeentes vinden het moeilijk om te weten wat de toekomst gaat brengen en hoe ze daarmee om moeten gaan. Maar het is zeker belangrijk om nu alvast als kerken je stem te laten horen, zodat de gemeente in elk geval weet dat dit probleem speelt!

4. De overheid landelijk
Er is op landelijk niveau regelmatig contact tussen de regering en de kerken. Belangrijk om in elk geval te noemen, is dat kerken die flink minder inkomsten hebben en daardoor het salaris van hun medewerkers moeilijk kunnen betalen, in aanmerking kunnen komen voor de NOW. Heeft u hier vragen over of hulp bij nodig? Neem dan contact op met SKIN via [email protected]
Verder heeft SKIN een brief gestuurd aan de christelijke politieke partijen, waarin aandacht wordt gevraagd voor vier punten:
1) huisvestingsproblemen als gevolg van wegvallende inkomsten.
2) bescherming van mensen met een kwetsbare sociaal-economische positie.
3) geestelijke steun zekerstellen de komende tijd door kerkleiders te ontzorgen.
4) juridische bijstand voor kerken.
Hierover worden momenteel gesprekken met de politiek gevoerd. Bent u hierin geinteresseerd? Neem gerust contact met ons op.

Vragen van internationale kerken

Inmiddels hebben er meer dan 45 internationale en migrantenkerken bij ons aangeklopt met vragen over de coronacrisis.

1. Onderhandelen
Gaat u nog in gesprek met de eigenaar van uw gebouw om om coulance met de huur te vragen? Op de website van SOFAK staat twee voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken en aanpassen aan uw eigen situatie.

2. Advies vragen
Leveren de onderhandelingen niet het gewenste resultaat op? Dan kunt u contact opnemen met Ă©Ă©n van de coalitiepartners om te bespreken wat er nog meer gedaan kan worden.
Kerken in Den Haag kunnen contact opnemen via [email protected]
Kerken in Rotterdam kunnen contact opnemen via [email protected]
Kerken in Amsterdam kunnen contact opnemen via [email protected]
Kerken buiten deze drie steden kunnen contact opnemen via [email protected]

3. Financiele steun zoeken
Mocht uw kerk in de financiele problemen komen met de vaste lasten, dan kunt u een aanvraag doen bij SOFAK voor een bijdrage vanuit het Corona Noodfonds. Op onze website staat meer informatie over hoe dit werkt en wat u kunt verwachten. U kunt ook contact opnemen via [email protected] Doe dit uiterlijk 30 april.
Er zijn ook andere fondsen, zoals het Kansfonds, die momenteel budget beschikbaar stellen voor diaconale projecten om mensen te helpen die in problemen komen.

4. Meer weten?
SKIN heeft een kort & bondige Corona Factsheet (in Nederlands en Engels) gemaakt. SKIN-Rotterdam heeft een uitgebreid Corona Dossier van relevante organisaties gemaakt.

Wilt u meer lezen over het werk van SOFAK? Kijk dan op onze website www.sofak.nl of volg ons op Facebook.

Dossier corona
Mar 31st, 2020 by Madelon

Bent u als internationale kerk op zoek naar hulp rondom de coronacrisis?

INFORMATION IN ENGLISH: general information and application form.

Algemene informatie

Een aantal organisaties heeft de handen ineen geslagen om kerken zo goed mogelijk door deze moeilijke periode heen te helpen. Dit initiatief heet Samen Kerk = Samen Sterk. Samen Kerk = Samen Sterk wordt gedragen door SOFAK, SKIN en een aantal andere organisaties (zie onder). Via www.steunkerken.nu werven we inkomsten voor een noodfonds om internationale en migrantenkerken te helpen die door corona in de problemen komen. Dit noodfonds wordt beheerd door SOFAK.

Op zoek naar informatie over welke regels er momenteel gelden voor kerken vanuit de overheid? SKIN-Rotterdam heeft een handige online presentatie met actuele informatie, zie hier.

Noodfonds: criteria & procedure

We willen kerken zo goed mogelijk proberen te helpen, en we willen ook zoveel mogelijk kerken helpen. Het geld is echter gelimiteerd, en we moeten dus ook keuzes maken wat wel kan en wat niet. Houd er daarom alstublieft rekening mee dat we niet alle problemen zullen kunnen oplossen. Blijf daarom vooral ook zelf zoeken naar andere oplossingen die u kunnen helpen.

Voor aanvragen bij het noodfonds hebben we nu de volgende criteria bepaald:

> Aanvragen moeten worden ingediend door dit aanvraagformulier in te vullen, en de gevraagde documenten mee te sturen.

> Er kan alleen een aanvraag worden ingediend voor nood die aantoonbaar veroorzaakt wordt door de coronacrisis.

> Het noodfonds is gericht op het overleven van de kerk, dus het voorkomen van faillissement of uit huis plaatsing (van een kerk), of ontslag (van medewerkers van een kerk). We richten ons dus primair op de overbrugging van vaste lasten waar een kerk niet van af kan komen.

> Alternatieve oplossingen moeten eerst worden verkend voordat er een aanvraag bij het noodfonds kan worden ingediend. Denk bijvoorbeeld aan het vragen om coulance/ opschorting bij de eigenaar van een gebouw. Hier staat een voorbeeldbrief met meer juridische insteek (dank aan Ceder Advocatuur), en hier vindt u een brief om om coulance of opschorting van de huur te vragen (dank aan SKIN-Rotterdam). Bepaal zelf welke brief het beste past bij de relatie die u met uw verhuurder heeft, en pas de brief vooral aan aan de persoonlijke situatie van uw eigen kerk. In geval van twijfel, raadpleeg Ă©Ă©n van de onderstaande organisaties.

> Als het gaat om een hypotheek, dan adviseren wij u contact te zoeken met uw hypotheekverstrekker. Vaak valt hier goed het gesprek mee aan te gaan.

> We willen weten welke oplossingen u zelf al heeft gezocht, hoe dat is verlopen, en waarom dat onvoldoende resultaat heeft opgeleverd.

SOFAK werkt samen met een aantal andere organisaties, die meehelpen met de ondersteuning van kerken.
Deze organisaties doen de intakegesprekken, kunnen helpen met het zoeken naar alternatieve oplossingen en schrijven van brieven, en met het invullen van het aanvraagformulier.

Kerken in Den Haag kunnen contact opnemen met Andrea van Dijk van de Hub Den Haag ([email protected]).
Kerken in Rotterdam kunnen contact opnemen met Karin de Schipper-Visser van SKIN-Rotterdam ([email protected]).
Kerken in Amsterdam kunnen contact opnemen met Moses Alagbe van de PCC, via [email protected].
Kerken buiten deze drie steden kunnen contact opnemen met Madelon Grant van SKIN via [email protected].

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Het beste gewenst, en we bidden voor mensen in nood in deze moeilijke tijden.
Het bestuur van SOFAK

Jaarverslag 2019 online
Feb 20th, 2020 by Madelon

Lees alles over het werk van SOFAK in 2019 in ons jaarverslag! In totaal heeft SOFAK in 2019 twintig kerken en organisaties ondersteund. We organiseerden de Pastoresdag, waren aanwezig bij de Landelijke Pastorale Dag en op de Market Place van SKIN-Rotterdam, leverden een bijdrage aan het Armoederapport 2019, en ontmoetten de Sijpekerk in Loosdrecht en het Comité van Aanbeveling.

Versterking van het bestuur
Jan 3rd, 2020 by Madelon

SOFAK is verheugd om twee nieuwe bestuursleden te mogen verwelkomen! Betty Tjipta Sari en Bryant Heng komen ons bestuur versterken.
Betty is psychologe en werkt bij IFES. Daarnaast is ze gastpredikante binnen de GKIN, de Chinees-Indonesische protestantse gemeenschap. Bryant is bedrijfskundige en werkt als Statenlid in de provincie Flevoland voor de ChristenUnie.
We zien uit naar een mooie samenwerking in dit nieuwe team! Foto Betty Tjipta Sari Foto Bryant Heng

In onze decembervergadering nam het bestuur van SOFAK afscheid van twee bestuursleden, Jan Otter en Marga Slaakweg. We zijn dankbaar voor hun grote inzet en betrokkenheid bij SOFAK.

Najaars nieuwsbrief online!
Dec 12th, 2019 by Madelon

Weten wat SOFAK de afgelopen maanden heeft gedaan? Onze nieuwsbrief staat weer online! Met o.a. informatie over een bijzonder ontmoeting in Loosdrecht, armoedebestrijding door internationale en migrantenkerken, en ons Comité van Aanbeveling. Lees hier verder.

SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa