Criteria

Het bestuur van SOFAK heeft enkele criteria vastgesteld waarop zij hulpaanvragen beoordeelt. Deze criteria zijn opgezet om zeker te weten dat de ondersteuning goed zal worden ingezet. Er zijn harde criteria waarvan normaal gezien niet zal worden afgeweken, en criteria waarvan wél mag worden afgeweken als daar goede reden voor is.

Harde criteria:

 • Er is sprake van een aantoonbare financiële nood.
 • De aanvraag wordt verwoord in een aangeleverd plan met concrete, realistische doelstellingen met bijbehorende data en begroting.
 • De kerk of organisatie voorziet in 2 of 3 referentie-adressen, deze zijn geen familielid.
 • Er is gelegenheid tot een intake-gesprek / dienst of activiteit bijwonen.
 • De kerk of organisatie heeft een kerkenraad of bestuur van minstens twee personen welke geen directe familierelatie zijn van de voorganger.
 • De kerk heeft regelmatige samenkomsten en viering van de sacramenten.
 • De kerk onderschrijft de Apostolische geloofsbelijdenis.
 • Het ledental van de kerk is niet kleiner dan 10-15 mensen.
 • De kerk kan de meest recente jaarrekening voor SOFAK verzorgen.

Criteria waarvan kan worden afgeweken met opgaaf van redenen:

 • De kerk of organisatie heeft statuten, KvK registratie en is een ANBI.
 • Er is voor de aanvraag lokaal geen hulp te krijgen.
 • Daarnaast wordt een kerk geadviseerd aan te sluiten bij Stichting SKIN.

>> Aanvraag indienen? Lees hier onze werkwijze, en download hier het aanvraagformulier.

Geef een reactie