Nieuwsbrieven en downloads

Wanneer u een aanvraag bij SOFAK indient, gaat u akkoord met de opslag van de door u verstrekte gegevens door SOFAK. Deze gegevens mogen door SOFAK worden gebruikt voor een referentiecheck, afstemming met de financiers van SOFAK en (lokale)koepelorganisaties (zoals SKIN NL, SKIN Rotterdam, SKIN Amsterdam en HUB Den Haag), alsmede om u te informeren over uw aanvraag en over het werk van SOFAK.

When you submit an application to SOFAK, you agree to SOFAK storing the data you provide. This data may be used by SOFAK for a reference check, coordination with the funders of SOFAK and (local) umbrella organizations (such as SKIN NL, SKIN Rotterdam, SKIN Amsterdam and HUB The Hague), as well as to inform you about your application and about the work of SOFAK.

Voor internationale en migrantenkerken die ondersteuning willen aanvragen:

Handleiding Praktijkvoorbeelden en Richtlijnen SOFAK

Toekenningsvoorwaarden SOFAK

Aanvraagformulier SOFAK Nederlands

Application form SOFAK English

Rapportageformulier SOFAK (Nederlands)

Reporting form SOFAK (English)

Voor kerken en mensen die SOFAK willen steunen:

Financiële steun kunt u overmaken naar bankrekening nummer NL24INGB0001026333.

We brengen ook 3-4 keer per jaar een papieren nieuwsbrief uit, welke u hieronder kunt bekijken.

Nieuwsbrief SOFAK maart 2024

Nieuwsbrief SOFAK October 2023

Nieuwsbrief SOFAK najaar 2022

Nieuwsbrief SOFAK voorjaar 2022

Nieuwsbrief SOFAK zomer 2021

Nieuwsbrief SOFAK winter 2020

Nieuwsbrief SOFAK voorjaar 2020

Nieuwsbrief SOFAK najaar 2019

Nieuwsbrief SOFAK zomer 2019

Nieuwsbrief SOFAK voorjaar 2019

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan toegestuurd krijgen? Mail ons op info@sofak.nl of laat uw emailadres hier achter:

Beleidsmatige downloads:

ANBI-formulier 2023

Jaarrekening SOFAK 2023

Jaarverslag SOFAK 2023

Jaarverslag SOFAK 2022

Jaarverslag SOFAK 2021

Jaarverslag SOFAK 2020

Jaarverslag SOFAK 2019

SOFAK onderweg – beleidsplan 2019-2023

Jaarrekening SOFAK 2021

ANBI-formulier 2022

Geef een reactie