Geschiedenis

Geschiedenis, doorstart en nieuwe bloei

SOFAK is begonnen in 1995 met de ondersteuning van ds. Mambueni en zijn familie om in Den Haag voorganger van een migrantenkerk te kunnen zijn. In de jaren hierna is het aantal ondersteunde kerken sterk uitgebreid en hiermee ook de fondsenwerving. Het was duidelijk dat hieraan een grote behoefte was binnen de migrantenkerken in Nederland.

In het begin van de 21ste eeuw dunde het bestuur uit en was er een periode waarin de fondsenwerving achteruit ging, maar de vraag vanuit migrantenkerken niet. Daarmee heeft de stichting ingeteerd op haar reserves.

In augustus 2010 is een nieuw bestuur gevonden om het werk van de stichting voort te zetten. Vòòr deze doorstart is de mogelijkheid onderzocht om SOFAK bij SKIN (Samen Kerk In Nederland, een belangenorganisatie voor migrantenkerken) onder te brengen, SKIN heeft ervoor gekozen dit niet te doen, maar beide organisaties zijn en blijven op deze manier nauw op elkaar betrokken.

Tot 2017 was ds. Hans Eschbach de bevlogen voorzitter van SOFAK. Hij bracht een nieuwe impuls in het werk.

Tijdens de coronacrisis kreeg SOFAK, naast haar reguliere werk, een extra taak. Samen met de coalitiepartners van Samen Kerk = Samen Sterk voerde ze beheer over het corona noodfonds voor internationale en migrantenkerken die als gevolg van de coronacrisis in de problemen kwamen. Dankzij bijdragen van particulieren, kerken, bedrijven en fondsen in heel Nederland hebben we in 2020 en 2021 vele tientallen kerken door de coronacrisis geholpen! Het corona noodfonds is in 2022 afgebouwd.

Geef een reactie