Homepage

Help migrantenkerken de coronacrisis door!

SOFAK ondersteunt internationale en migrantenkerken en nieuwe initiatieven gericht op gemeenschapsvorming onder migrantenchristenen. Financiële ondersteuning is een belangrijk deel van het werk. SOFAK begon in 1995 met de ondersteuning van één migrantenkerk in Den Haag. In de jaren hierna is het aantal ondersteunde kerken sterk uitgebreid en hiermee ook de fondsenwerving. Het was duidelijk dat hieraan een grote behoefte was binnen de internationale en migrantenkerken in Nederland. SOFAK ontvangt geen subsidie en is afhankelijk van giften van particulieren en een aantal plaatselijke Nederlandse kerken.

Vanwege de coronacrisis heeft SOFAK in 2020, naast ons reguliere werk, een extra taak gekregen. Samen met de coalitiepartners van Samen Kerk = Samen Sterk voeren we beheer over het corona noodfonds voor internationale en migrantenkerken die als gevolg van de coronacrisis in de problemen komen. Tot nu toe hebben we meer dan dertig kerken kunnen ondersteunen, dankzij bijdragen van particulieren, kerken, bedrijven en fondsen in heel Nederland.

Momenteel staat SOFAK in principe vooral open voor:

  • reguliere aanvragen voor activiteiten van kerken gericht op het uitreiken naar de samenleving;
  • aanvragen bij het noodfonds van kerken die als gevolg van corona knel komen te zitten met hun vaste lasten, en die nog niet eerder een aanvraag bij dit noodfonds hebben ingediend.

We houden nauwlettend ontwikkelingen rondom de coronacrisis in de gaten, ook nog in het najaar van 2020, en zullen indien nodig ons beleid hier weer op aanpassen.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

In dit artikel interviewde Dagblad Trouw de Eglise Evangelique de la Haye, één van de kerken die een bijdrage ontving vanuit het noodfonds, en de voorzitter van SOFAK.

EEdlH Trouw

Lees meer in dit blog van Samuel Lee, de Theoloog des Vaderlands, en in dit interview met NieuwLicht.

Leave a Reply