Homepage

 

SOFAK ondersteunt internationale en migrantenkerken en nieuwe initiatieven gericht op gemeenschapsvorming onder migrantenchristenen. Financiële ondersteuning is een belangrijk deel van het werk. SOFAK begon in 1995 met de ondersteuning van één migrantenkerk in Den Haag. In de jaren hierna is het aantal ondersteunde kerken sterk uitgebreid en hiermee ook de fondsenwerving. Het was duidelijk dat hieraan een grote behoefte was binnen de internationale en migrantenkerken in Nederland. SOFAK ontvangt geen subsidie en is afhankelijk van giften van particulieren en een aantal plaatselijke Nederlandse kerken.

Tijdens de coronacrisis kreeg SOFAK, naast ons reguliere werk, een extra taak. Samen met de coalitiepartners van Samen Kerk = Samen Sterk voerden we beheer over het corona noodfonds voor internationale en migrantenkerken die als gevolg van de coronacrisis in de problemen kwamen. Dankzij bijdragen van particulieren, kerken, bedrijven en fondsen in heel Nederland hebben we in 2020 en 2021 vele tientallen kerken door de coronacrisis geholpen! Momenteel staat SOFAK open voor reguliere aanvragen voor activiteiten van kerken gericht op het uitreiken naar de samenleving. Het corona noodfonds is in 2022 afgebouwd.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

In dit artikel interviewde Dagblad Trouw de Eglise Evangelique de la Haye, één van de kerken die een bijdrage ontving vanuit het noodfonds, en de voorzitter van SOFAK.

EEdlH Trouw

Lees meer in dit blog van Samuel Lee, de Theoloog des Vaderlands, en in dit interview met NieuwLicht.

Geef een reactie