SOFAK Kerstactie 2022

Ook dit jaar organiseren we vanuit SOFAK een kerstactie. Juist in de donkere dagen in december breekt het licht door van de komst van Christus. Dat mogen we uitdelen om ons heen, met woorden en daden. 

De feestdagen vieren we graag met onze geliefden samen en met een lekkere maaltijd.
Helaas is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommige mensen zijn alleen en voor hen zijn de feestdagen een extra eenzame periode. Anderen hebben financieel niet de mogelijkheid om een lekkere maaltijd te serveren, zeker in deze periode waar zoveel dingen duurder worden. Daarom willen we kerken ondersteunen om uit te reiken naar de mensen om hen heen, die dat extra goed kunnen gebruiken. Op die manier kunnen we de Hoop en de Liefde van Kerst delen. 
Als internationale of migrantenkerk is het mogelijk om een aanvraag te doen voor budget voor kerstpakketten, voedselpakketten of Kerstmaaltijden om uit te delen aan degenen die dat het hardste nodig hebben. 

Er is een bedrag van €7,50 beschikbaar per persoon en het is mogelijk om voor maximaal 100 personen aan te vragen. 

Voorwaarden:
1) Aanvrager is een internationale of migrantenkerk die deze actie niet zomaar vanuit eigen middelen kan betalen.

2) De pakketten/maaltijden zijn bedoelt voor degenen die het echt nodig hebben en ook voor mensen buiten de eigen kerkgemeenschap.

3) SOFAK ontvangt achteraf graag een fotoverslag van jullie actie.

4) Kerken die al een aanvraag bij SOFAK hebben ingediend voor een kerstactiviteit of die vorig jaar budget hebben ontvangen, maar geen verslagje hebben ingediend, zijn uitgesloten van deze actie. 

Praktisch:
Stuur een email naar info@sofak.nl met daarin:
1) De naam en plaats van jullie kerk
2) Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon van de kerk
3) Voor hoeveel mensen je een bijdrage voor een pakket/maaltijd wil aanvragen
4) Naar welk bankrekeningnummer het budget mag worden overgemaakt en op welke naam deze bankrekening staat (bankrekening van de kerk)

De aanvragen kunnen tot uiterlijk 11 december bij SOFAK worden ingediend.