Afscheid van Madelon Grant als bestuurslid

Jarenlang was Madelon Grant bestuurslid van SOFAK, waaronder in de rol van voorzitter. In december hebben we als bestuur afscheid van haar genomen. Níet omdat we dat wilden, wél omdat Madelon zelf aangaf teveel petten op te hebben. We zijn haar ontzettend dankbaar voor zoveel inzet en zullen haar inbreng in het bestuur missen. Gelukkig blijft Madelon, o.a. via SKIN, betrokken bij het werk van migrantenkerken en mogen we haar als bestuur van SOFAK altijd om advies blijven vragen. Dat vinden we fijn! Momenteel voert Madelon voor het bestuur van SOFAK een flinke klus uit, waar we je later meer over kunnen vertellen en waarvan we hopen en verwachten dat het tot zegen van veel migrantenkerken zal gaan zijn.

Madelon: nogmaals DANK! God zij met jou en met de (internationale) migrantenkerken, waar we ons allen zo mee verbonden voelen en ons met hart en ziel voor inzetten.

Foto v.l.n.r.: Jan Willem, Betty, Madelon, Jurjen, Marjolein