Deadline aanvragen & uitnodiging ontmoetingsdag

Deadline aanvragen: 13 augustus

Tussen 1 juli en 13 augustus kunt u weer een fondsaanvraag indienen bij SOFAK! Op onze website staat een (gewijzigd) aanvraagformulier dat via email naar postbus@sofak.nl mag worden gestuurd met de gevraagde bijlagen. Let op: dit is een nieuw emailadres.

Ook heeft SOFAK een handleiding gepubliceerd met een aantal richtlijnen en praktijkvoorbeelden.

Heeft u hulp nodig om een aanvraag in te dienen? Bij SKIN zijn twee medewerkers, Elianne en Rick, aangesteld specifiek om kerken te ondersteunen met fondswerven. Neem contact op via info@skinkerken.nl voor meer informatie.

Aanvragen die na 13 augustus worden ingediend, gaan mee naar de volgende bestuursvergadering van SOFAK. De deadline hiervoor is 22 oktober 2023.

Ontmoetingsdag fondsen & internationale kerken 16 september

Fondsen kennen de internationale kerken nog niet zo goed, en vice versa. Daarom organiseren SOFAK en SKIN een ontmoeting tussen fondsen en kerken, om elkaar beter te leren kennen. De ontmoetingsdag staat gepland op zaterdag 16 september 2023 van 15:00-19:00 in Leusden. U bent van harte welkom!

Adres: Marcuskerk, Aschatterweg 1, 3831 JJ Leusden.