Tweede ronde aanvragen geopend

Het corona noodfonds voor internationale kerken, een initiatief van de coalitie Samen Kerk = Samen Sterk (www.steunkerken.nu), stelt zich open voor een tweede ronde van aanvragen.

The corona emergency fund for international churches, an initiative of the coalition Samen Kerk = Samen Sterk (www.steunkerken.nu), is open for a second round of applications. ENGLISH INFORMATION.

Wie mag een aanvraag indienen?
Internationale en migrantenkerken die door corona in de problemen komen kunnen een aanvraag indienen.
Ook als je al eerder een gift hebt ontvangen in de eerste ronde. Wel gelden er dezelfde criteria als voor de eerste ronde (zie hier de complete lijst met criteria en algemene informatie):
> Nood moet aantoonbaar veroorzaakt zijn door de coronacrisis en problemen veroorzaken in de dekking van de vaste lasten van de kerk.
> Alternatieve oplossingen moeten ook worden verkend. Het geld is gelimiteerd, dus we zullen keuzes moeten maken en niet alle problemen kunnen oplossen.

Hoe kun je een aanvraag indienen?
> Als je nog niet eerder een aanvraag bij het noodfonds hebt ingediend, ontvangen we graag het zoveel mogelijk ingevulde aanvraagformulier. Dit kun je hier vinden en kun je mailen naar info@sofak.nl.
> Als je in de eerste ronde al een aanvraag hebt ingediend bij het noodfonds, ontvangen we graag een brief met een update van de situatie van je kerk naar info@sofak.nl.

Praktisch
De deadline voor de eerste ronde van aanvragen is 8 juli. SOFAK kijkt dan hoeveel geld er is ingezameld en hoeveel aanvragen van kerken zijn binnengekomen. Op basis daarvan maakt het bestuur dan een zo goed mogelijke verdeling over de kerken die een aanvraag hebben ingediend en die aan de criteria voldoen. Daarna zal het bestuur van SOFAK vergaderen, en ontvangt u binnen ca. 2 weken reactie.

Meer weten
Samen Kerk = Samen Sterk is een samenwerkingsverband van SKIN, SOFAK, SKIN-Rotterdam, PCC Amsterdam en HUB Den Haag. Het noodfonds wordt beheerd door SOFAK. Wilt u advies of hulp bij het indienen van uw aanvraag?
Kerken in Den Haag kunnen contact opnemen met Andrea van Dijk van de Hub Den Haag (andrea@maraprojecten.nl).
Kerken in Rotterdam kunnen contact opnemen met Karin de Schipper-Visser van SKIN-Rotterdam (karin@skinrotterdam.nl).
Kerken in Amsterdam kunnen contact opnemen met Moses Alagbe van de PCC, via malagbe2@yahoo.com.
Kerken buiten deze drie steden kunnen contact opnemen met Madelon Grant van SKIN via madelon@skinkerken.nl.