En nu verder: zomer 2020

Half juli is de tweede ronde van aanvragen van het corona noodfonds behandeld. Dankzij de bijdragen van alle donateurs hebben we opnieuw 23 kerken financiele ondersteuning kunnen bieden. Zo kunnen we hen wat ontzorgen qua financien, zodat ze in deze periode waarin veel kerken weer opstarten, alle aandacht aan hun gemeenschap kunnen besteden.

Hoe gaan we nu verder?

Momenteel staat SOFAK in principe vooral open voor:

  • reguliere aanvragen voor activiteiten van kerken gericht op het uitreiken naar de samenleving;
  • aanvragen bij het noodfonds van kerken die als gevolg van corona knel komen te zitten met hun vaste lasten, en die nog niet eerder (of soms nog maar 1x) een aanvraag bij dit noodfonds hebben ingediend.

Wil je weten of je in aanmerking komt? Neem gerust even contact met ons op.

Dit najaar houden we nauwlettend ontwikkelingen rondom de coronacrisis in de gaten, en stemmen we ons beleid hier zo goed mogelijk op af. Daarover zullen we communiceren via onze website, social media en digitale nieuwsbrief. Als je onze nieuwsbrief (4-5x per jaar) nog niet ontvangt, kun je je hier op abonneren door ons te mailen op info@sofak.nl.