Aanvragen ondersteuning

Voordat u een aanvraag doet, is het belangrijk om de criteria te bestuderen die SOFAK hanteert. Zo kunt u controleren of u wel of niet in aanmerking komt voor financiële steun. Daarna kunt u hier de werkwijze vinden die SOFAK hanteert, zodat u weet welke stappen u moet zetten en wat u van ons kunt verwachten.

Wanneer u een aanvraag bij SOFAK indient, gaat u akkoord met de opslag van de door u verstrekte gegevens door SOFAK. Deze gegevens mogen door SOFAK worden gebruikt voor een referentiecheck, afstemming met de financiers van SOFAK en (lokale)koepelorganisaties (zoals SKIN NL, SKIN Rotterdam, SKIN Amsterdam en HUB Den Haag), alsmede om u te informeren over uw aanvraag en over het werk van SOFAK.

When you submit an application to SOFAK, you agree to SOFAK storing the data you provide. This data may be used by SOFAK for a reference check, coordination with the funders of SOFAK and (local) umbrella organizations (such as SKIN NL, SKIN Rotterdam, SKIN Amsterdam and HUB The Hague), as well as to inform you about your application and about the work of SOFAK.