Eerste vierentwintig kerken ontvangen bijdrage uit Corona Noodfonds

Dankzij de bijdragen van particulieren, kerken en fondsen krijgen vierentwintig migrantenkerken een bijdrage ter verlichting van hun urgente financiele nood als gevolg van de coronacrisis.

Eind maart heeft de coalitie Samen Kerk = Samen Sterk het Corona Noodfonds voor migrantenkerken in het leven geroepen. Het Corona Noodfonds is mede mogelijk gemaakt dankzij de giften van christenen, kerken en christelijke fondsen uit heel Nederland.

SOFAK beheert het fonds en heeft een startbijdrage van € 10.000,- beschikbaar gesteld.

De afgelopen weken hebben maar liefst vijfenvijftig kerken bij het noodfonds om hulp aangeklopt. Een deel van hen is geholpen met niet-financiele hulp. Een aanzienlijk deel, zo’n vierentwintig kerken, ontvangt binnenkort een financiele bijdrage.

Wat is het probleem?

Ook internationale en migrantenkerken hebben inmiddels de omslag naar digitaal kerkzijn gemaakt. Tegelijkertijd constateren sommige kerken een terugloop in inkomsten van soms wel 50 tot 70%, terwijl de behoefte aan diaconale en geestelijke steun in de samenleving alleen maar toeneemt. Hierdoor dreigen zij hun gebouwen kwijt te raken of zelfs failliet te gaan.

Dat is een groot probleem, want uit alle onderzoek blijkt hoe belangrijk de bijdrage aan de samenleving is die migrantenkerken leveren. Zij bereiken juist ook mensen die door officiele instanties niet bereikt worden, en genieten het vertrouwen van hun gemeenschappen. En juist in deze tijden kunnen mensen de steun van hun gemeenschap zo goed gebruiken.

En de komende tijd?

Hoewel kerken vanaf 1 juli weer met grotere groepen samen mogen komen, moeten kerken tot die tijd nog zien te overleven. De nood die nu al hoog is, zal voorlopig nog toenemen. Ook daarna zal niet alles direct bij het oude zijn, maar zal er een periode van herstel van schade aanbreken. Uitstel van betaling geeft nu verlichting, maar verschuift het probleem naar de toekomst. De Coalitie Samen Kerk = Samen Sterk verwacht daarom dat haar inzet voorlopig onverminderd nodig zal zijn om te voorkomen dat kerken in de problemen komen. We verwachten dat tientallen kerken die het tot nu toe nog redden, de komende maanden alsnog steun nodig zullen hebben.

Daarnaast blijven we inzetten op uitwisseling van informatie, kennis en tips. Hoe kun je 1,5 meter kerk zijn en hoe gaat dat straks in multifunctionele gebouwen met meerdere gebruikers? Hoe werkt de NOW regeling eigenlijk in de praktijk? Maar ook: hoe kunnen kerken zich voorbereiden op of indekken tegen een onverhoopt faillissement? In al dit soort ongewone vragen probeert de coalitie zo goed mogelijk kerken te begeleiden en adviseren.

Van wie is dit initiatief?

Het noodfonds Samen Kerk = Samen Sterk is een gezamenlijk initiatief van onderstaande betrokkenen. Meer informatie: zie www.steunkerken.nu, of neem contact op met Madelon Grant via info@sofak.nl of 06 33788164.

Dit initiatief wordt gesteund en mede gedragen door:

Samuel Lee (Theoloog des Vaderlands)

Madelon Grant (voorzitter SOFAK)

Rhoinde Mijnals-Doth (voorzitter SKIN)

Karin de Schipper-Visser (directeur SKIN-Rotterdam)

Moses Alagbe (voorzitter PCC)

Bishop Nana Opoku (voorzitter SKIN-Rotterdam)

Andrea van Dijk (HUB-Geloof in Den Haag)