Aankondiging SOFAK Kerstactie

De feestdagen staan voor de deur, en die vieren we het liefste samen met geliefden en met een lekkere maaltijd. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Niet iedereen heeft voldoende geld om een heerlijke maaltijd te serveren, en sommige mensen zijn alleen. Juist in deze tijd willen we kerkgemeenschappen stimuleren om uit te reiken naar mensen die in deze tijd een extra hart onder de riem kunnen gebruiken. Ook op deze manier delen we de Liefde en de Hoop waarvan wij mogen getuigen.

Daarom organiseert SOFAK dit jaar een kerstactie: internationale en migrantenkerken kunnen een aanvraag doen voor budget om kerstpakketten, voedselpakketten of kerstmaaltijden uit te delen aan mensen die dat het hardste nodig hebben. Er is € 7,50 per persoon beschikbaar, en een kerk kan voor maximaal 50 personen aanvragen.

Er zijn twee voorwaarden: 1) SOFAK ontvangt graag na afloop een fotoverslag van jullie actie; 2) kerken die zelf al een aanvraag bij SOFAK hebben ingediend voor een kerstactiviteit, zijn uitgesloten van deze actie.

Hoe werkt het? Stuur een email naar info@sofak.nl met daarin: 1) naam van de kerk; 2) naam, emailadres en telefoonnummer van de contactpersoon van deze kerk; 3) hoeveel pakketten je wil aanvragen; 4) naar welk bankrekeningnummer het budget mag worden overgemaakt en op wiens naam deze rekening staat.

Gezegende kerst gewenst!

The holiday season is just around the corner, and we love to celebrate with our beloved ones and a good meal. This is not a given for everyone. Not everyone has enough money to serve a delicious meal, and some people are alone. Especially in these times, we want to encourage church communities to reach out to people who could use a little extra. In this way we can share the Love and Hope that we are called to witness.

For this reason, SOFAK is organising a Christmas action this year: international and migrant churches can apply for a budget to distribute Christmas hampers, food parcels or Christmas meals to people who need it most. There is €7.50 per person available, and a church can apply for max. 50 people.

There are two conditions: 1) SOFAK would like to receive a photo report of your action afterwards; 2) Churches that have already submitted an application to SOFAK for a Christmas activity are excluded from this action.

How does it work? Send an email to info@sofak.nl with: 1) name of the church; 2) name, email address and phone number of the contact person of this church; 3) how many packages you want to request; 4) to which bank account the budget may be transferred and to whose name this account is held.

Blessed Christmas!