Werkwijze

SOFAK vergadert minstens vier keer per jaar waarbij ook een afgevaardigde van SKIN aanwezig is. Hierin worden de hulpaanvragen en de ondersteunde kerken besproken. De ondersteuning die wij kerken bieden is tijdelijk en niet structureel, we zijn er immers op gericht dat migrantenkerken zo groeien dat ze zelf de financiële kosten kunnen dragen. De volgende stappen gebeuren bij een aanvraag van een kerk:

  1. De aanvraag komt binnen bij de stichting, alleen digitale aanvragen worden behandeld
  2. Er wordt besproken of de aanvraag voldoet aan onze criteria en zo nodig wordt meer informatie gevraagd
  3. Intake gesprek met de gemeente
  4. Voor een bepaalde periode (ofwel eenmalig) en met specifiek doel ondersteunt SOFAK een kerk
  5. Er zijn vaste evaluatiemomenten waarop de kerk informatie geeft
  6. Wanneer de periode van ondersteuning verstreken is, is er een gesprek met de gemeente

De financiële bijdrage kan zijn voor de aanschaf van Bijbels, de zaalhuur van een gemeente of een evangelisatieactie, bij dit alles geldt dat er een duidelijke doelstelling moet zijn. Voor voorbeelden van kerken die ondersteund zijn door SOFAK, verwijs ik u graag naar de nieuwsbrieven. De criteria kunt u hier vinden.

Vergaderdata 2022

Het bestuur van SOFAK bespreekt nieuwe aanvragen op de volgende vergaderdata:

31 augustus 2022

30 november 2022

Aanvragen dienen uiterlijk 2 weken van tevoren ingediend te zijn om mee te kunnen worden genomen met de vergadering.

Geef een antwoord