Persbericht

Beste mensen, het is voor een aantal mensen al bekend, maar we willen er nog graag bij stilstaan dat ds. Hans Eschbach de nieuwe voorzitter van SOFAK is geworden. Zie hiervoor het onderstaande persbericht.

Ds. Hans Eschbach nieuwe voorzitter SOFAKIMG_0822

Ds. Hans Eschbach, bekend als oprichter en voormalig directeur van het Evangelisch Werkverband (EW) binnen de PKN, heeft de taken van Jan Otter overgenomen als  voorzitter van de stichting ondersteuningsfonds allochtone kerken (SOFAK). Jan Otter blijft als vice-voorzitter betrokken. SOFAK is een unieke stichting die ondersteuning biedt aan migrantenkerken in Nederland, deze kerken hebben vaak beperkte financiële middelen en moeite om zich binnen de Nederlandse context te organiseren. Momenteel telt Nederland 930 migrantenkerken en het aantal leden neemt dagelijks toe. Migrantenkerken betekenen  veel voor hun eigen culturele groep maar ook voor de samenleving, onder andere door de ondersteuning van nieuwe Nederlanders.  Zowel praktisch als financieel ondersteunt SOFAK deze kerken bijvoorbeeld door hulp bij huisvesting, Bijbels in de eigen taal, maar ook door  toerusting voor de pastors en het faciliteren van contacten met gevestigde kerken. In 2014 zijn er inmiddels 5 nieuwe ondersteuningsaanvragen toegekend en merkt SOFAK een toename in de hulpvragen.

Ds. Eschbach: “Migrantenkerken kunnen een belangrijke rol spelen bij de vernieuwing van de kerk: ze zijn vurig in hun geloof, maar vaak zeer beperkt in hun middelen”