Aankondiging: samenwerkende fondsenloket SOFAK

Nieuws van SOFAK: samenwerking met fondsen van start!

Per 1 juli 2023 gaan er een aantal dingen bij SOFAK veranderen.

Wat niet verandert is de visie van SOFAK, om outreach van de internationale en migrantenkerken gericht op de Nederlandse samenleving financieel te steunen. Lees hier bijvoorbeeld het verslag van een project dat door SOFAK gesteund is.

Wat wel gaat veranderen, is dat SOFAK met een aantal andere fondsen een samenwerking is aangegaan, waaronder de fondsen Stichting Rotterdam, Maatschappij van Welstand, Insinger Stichting, de Haella Stichting en Stichting Grace. SOFAK wordt het gezamenlijke fondsenloket voor fondsaanvragen van de internationale en migrantenkerken. Dit is een win-win voor iedereen: SOFAK heeft al veel contacten met de internationale kerken en veel kerken kennen SOFAK. De andere fondsen hebben dat minder, maar kunnen via SOFAK deze doelgroep beter bereiken. En dat vinden ze van belang, omdat de kerken maatschappelijk van grote waarde zijn voor mensen in kwetsbare posities in de samenleving die door overheidsinstanties maar moeilijk bereikt worden. SOFAK verwacht dat de samenwerking tussen de fondsen prettig is voor de kerken: die kunnen nu één fondsaanvraag indienen, in plaats van verschillende fonds apart aan te moeten vragen ieder met een ander aanvraagprocedure.

Wat is belangrijk om te weten?

Aanvraagprocedure

De werkwijze van SOFAK zal een beetje anders worden, maar niet heel veel.  Op de website van SOFAK staat een (gewijzigd) aanvraagformulier dat via email naar postbus@sofak.nl mag worden gestuurd met de gevraagde bijlagen. Let op: dit is een nieuw emailadres, en aanvragen kunnen pas vanaf 1 juli 2023 op de nieuwe wijze worden ingediend. Tot die tijd worden geen nieuwe aanvragen in behandeling genomen. Let ook op: er is een nieuw aanvraagformulier dat u kunt gebruiken.

Op de website worden ook nog steeds de criteria en werkwijze uitgelegd. Dit is allemaal een klein beetje vernieuwd maar zal voor kerken die wel vaker een aanvraag bij SOFAK hebben ingediend, toch vertrouwd overkomen.

Beoordeling van aanvragen

Het beleid van SOFAK bij de beoordeling van aanvragen gaat wijzigen. Doordat nu zicht is op langdurigere samenwerking met andere fondsen, wordt er meer mogelijk. Denk met name aan personeelskosten die onderdeel uitmaken van een project, of aan meerjarenprojecten, of aan iets grotere projecten. Lees vóór het indienen van een aanvraag deze Handleiding met een aantal richtlijnen en praktijkvoorbeelden.

Fondsen & kerken leren elkaar beter kennen

Fondsen kennen de internationale kerken nog niet zo goed, en vice versa. Daarom is het plan om één keer per jaar een ontmoeting te organiseren tussen fondsen en kerken, om elkaar beter te leren kennen. De eerste ontmoetingsdag staat gepland op zaterdag 16 september 2023. U bent van harte welkom! Hou de website en social media in de gaten voor meer informatie.

Bij Stichting SKIN zijn twee medewerkers aangesteld specifiek om kerken te ondersteunen met fondswerven. Op deze pagina stellen zij zichzelf voor. Neem contact op via info@skinkerken.nl als u een aanvraag bij SOFAK of andere fondsen wilt indienen.

Tot slot: let op!

Houd de website van SOFAK goed in de gaten. De belangrijkste informatie zal hier beschikbaar worden gesteld. Kerken die al vaker een aanvraag bij SOFAK deden: let op dat je de nieuwe informatie leest. Het aanvraagformulier is bijvoorbeeld veranderd.

Let ook op de inleverdata voor 2023: 13 augustus (het besluit hoort u dan tweede helft september) en 22 oktober 2023 (het besluit hoort u dan begin december).

Op de hoogte blijven? Volg SOFAK op Facebook, en abonneer je op de digitale nieuwsbrief van SOFAK (3 à 4x per jaar) door een email te sturen aan info@sofak.nl.