Overlijden Hans Eschbach

Diep bedroefd zijn we door het toch nog plotselinge overlijden van onze oud-voorzitter ds. Hans Eschbach.

Hij heeft voor veel mensen in ons land heel veel betekend en was een inspirator voor velen.

Voor migrantenkerken in ons land is hij een vraagbaak, een steun en een toeverlaat geweest. Mede door zijn voorzitterschap van SOFAK heeft hij ook veel voor hen kunnen doen. Daar zullen we en velen met ons altijd dankbaar op terug mogen zien.

We denken aan en bidden voor zijn vrouw Kea en hun beide kinderen en hun gezinnen in deze dagen.

Het bestuur van SOFAK

Madelon Grant, voorzitter

Marga Slaakweg, secretaris