Jaarverslag 2021 online!

Het jaarverslag 2021 van SOFAK staat nu online. In dit jaarverslag doen we als bestuur van SOFAK verslag van onze activiteiten in het jaar 2021. Zo kunt u lezen over het corona noodfonds, over de andere activiteiten die gelukkig ook doorgingen, en bestuurlijke ontwikkelingen.

In de evangeliën lezen we het verhaal van de broden en vissen: 5 broodjes en 2 vissen die in de handen van Jezus, na een dank- en zegengebed, méér dan genoeg worden om een menigte mensen te voeden. Als SOFAK voelen we ons geregeld als de jongen die zijn brood en vis aan Jezus af stond. Te weinig voor een menigte mensen, maar: als God het zegent is er alsnog een grote opbrengst.
Met relatief kleine bedragen kunnen we voor tientallen kerken een wereld van verschil realiseren. Daar zijn we dankbaar voor; het is fijn om onderdeel te zijn van de bloei van migrantengemeenschappen.
Veel mensen zetten zich gepassioneerd in. Dat geldt voor de migrantengemeenschappen zelf, maar ook voor fondsen, donateurs en mee levenden. Dank voor het vertrouwen dat ons als SOFAK gegeven is!

Met elkaar mogen we zo bouwen aan Gods Koninkrijk en elkaar tot zegen zijn. We zien in vertrouwen uit naar een vruchtbare verdere samenwerking in 2022!

Jurjen ten Brinke, voorzitter SOFAK

Amsterdam, maart 2022