In memoriam pastor Franklin Susaña Gomez

20 november 2020

Met verdriet hebben wij het nieuws ontvangen dat ons bestuurslid pastor Franklin Susaña Gomez afgelopen dinsdag is overleden. Pastor Franklin heeft zich jarenlang met gedrevenheid en liefde ingezet voor het werk van SOFAK en de internationale kerken in Nederland. Met dankbaarheid en goede herinneringen kijken wij hier op terug. Hij was een man van groot geloof en ook van praktische nuchterheid en humor. Zijn onverwachte overlijden komt als een schok en is moeilijk te bevatten, wij zullen hem missen. We bidden voor zijn vrouw Sandra en al zijn familieleden en nabestaanden, en voor zijn kerkgemeenschap Dios esta Obrando. Moge zijn nagedachtenis tot zegen zijn.

Het bestuur van SOFAK

Madelon Grant, voorzitter