Geschiedenis

Geschiedenis en Doorstart

SOFAK is begonnen in 1995 met de ondersteuning van ds. Mambueni en zijn familie om in Den Haag voorganger van een migrantenkerk te kunnen zijn. In de jaren hierna is het aantal ondersteunde kerken sterk uitgebreid en hiermee ook de fondsenwerving. Het was duidelijk dat hieraan een grote behoefte was binnen de migrantenkerken in Nederland.

In de afgelopen jaren is het bestuur uitgedund en was er een periode waarin de fondsenwerving achteruit is gegaan, maar de vraag vanuit migrantenkerken niet, hiermee heeft de stichting ingeteerd op haar reserves.

In augustus 2010 is een nieuw bestuur gevonden om het werk van de stichting voort te zetten. Vòòr deze doorstart is de mogelijkheid onderzocht om SOFAK bij SKIN (Samen Kerk In Nederland, een belangenorganisatie voor migrantenkerken) onder te brengen, SKIN heeft ervoor gekozen dit niet te doen, maar beide organisaties zijn en blijven op deze manier nauw op elkaar betrokken.

Geef een antwoord