Criteria

Er zijn enkele criteria waarop SOFAK een hulpaanvraag beoordeelt, zoals vastgesteld door het bestuur van SOFAK april 2011. Bij de aanvragen van kerken zijn een aantal criteria waarnaar de stichting kijkt, er zijn harde criteria waarvan normaal gezien niet zal worden afgeweken en criteria waarvan wél mag worden afgeweken mét reden. Deze criteria zijn opgezet om zeker te weten dat de ondersteuning goed zal worden ingezet. We hebben ook een aanvraagformulier dat kerken kunnen invullen.

Harde criteria:

  • Er is sprake van een aantoonbare financiële nood.
  • De aanvraag wordt verwoord in een aangeleverd voorstel met concrete, realistische doelstellingen met bijbehorende data en begroting.
  • De gemeente voorziet in 2 of 3 referentie-adressen, deze zijn geen familielid.
  • Er is gelegenheid tot een intake-gesprek/ dienst bijwonen.
  • De gemeente heeft een kerkenraad van minstens twee personen welke geen directe familierelatie zijn van de voorganger.
  • De gemeente heeft regelmatige samenkomsten en viering van de sacramenten.
  • De gemeente onderschrijft de Apostolische geloofsbelijdenis.

Na het verkrijgen van steun is er op afgesproken momenten, minstens ieder half jaar, een verslag van de kerk naar SOFAK over de voortgang van de doelstelling zoals deze beschreven is in het voorstel. Dit is zowel financieel als inhoudelijk.

Criteria waarvan kan worden afgeweken met opgaaf van redenen:

  • De kerk heeft Statuten, KvK registratie en is een ANBI.
  • Er is voor de aanvraag lokaal geen hulp te krijgen.
  • Het ledental van de gemeente is niet kleiner dan 10-15 mensen.

Daarnaast wordt een kerk geadviseerd lid te worden van SKIN.

Geef een antwoord