Bestuur, Missie & Visie

Het bestuur van SOFAK bestaat sinds 1 april 2021 uit vijf bestuursleden:

  • Jurjen ten Brinke – voorzitter
  • Gé Drayer – vicevoorzitter
  • Jan-Willem van Bruggen – penningmeester
  • Marjolein Hekman – secretaris
  • Betty Tjipta Sari – lid
  • Bryant Heng – lid
  • Madelon Grant – lid

Missie en visie

Visie

Wij geloven dat de gemeente van Christus één is. We streven ernaar dat deze gemeente ook in migrantengemeenschappen steeds meer zichtbaar is. Migrantenkerken met haar eigen vormen van kerk-zijn hebben toegang tot een unieke doelgroep. Nederlandse kerken kunnen die groep door taal- en culturele verschillen vaak moeilijk bereiken. Hierin kunnen wij als lichaam van Christus van elkaar leren. Met de praktische ondersteuning die wij als SOFAK bieden, bevorderen wij de positie en de groei van deze migrantenkerken in Nederland.

Missie

SOFAK is gericht op de groei van internationale en migrantenkerken in Nederland tot volwassenheid als zelfstandige kerk, of in een samenwerkingsverband met bestaande kerken. Daarbij ondersteunen we ook het getuigenis van deze kerken binnen het geheel van de migrantengemeenschappen én willen we meer bekendheid geven aan het bestaan en de vitaliteit van deze kerken binnen christelijk Nederland. Dit doet SOFAK voornamelijk op drie manieren:

  • Financiële ondersteuning ten bate van kerkactiviteiten
  • Beschikbaar stellen van nodige (organisatorische) kennis en advies over kerkzijn in Nederland
  • Ondersteuning bij het leggen van contacten tussen autochtone en internationale en migrantenkerken

Geef een antwoord