SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Noodfonds vanaf 15 oktober 2020
Dec 16th, 2020 by Madelon

Informatie voor kerken over het corona noodfonds voor internationale kerken

Information for churches about the corona emergency fund for international churches (infosheet + application form)

Vanaf maart 2020 heeft de coalitie Samen Kerk = Samen Sterk het corona noodfonds voor internationale en migrantenkerken gestart. We hebben inmiddels een eerste en tweede ronde van aanvragen kunnen afhandelen.

Vanaf het najaar van 2020 is duidelijk geworden, dat deze situatie nog wel even gaat duren. Vermoedelijk is pas in de zomer van 2021 zicht op een vaccin. Tot die tijd moeten we rekening houden dat het leven veel beperkter is. Dat heeft ook consequenties voor kerken.

Samen Kerk Samen Sterk wil nu een plan neerleggen om de internationale kerken te ondersteunen zolang dat nodig is en zolang er geld is in het noodfonds. We gaan niet meer voor een derde of vierde ronde, maar willen hierbij richtlijnen neerleggen voor aanvragen voor de komende ca. 12 maanden.

Het noodfonds wordt beheerd door SOFAK. Waarvoor kunnen kerken geld aanvragen bij SOFAK?

Centraal staat de vraag: hoe ga je als kerk de komende maanden in contact blijven met je mensen, op een corona-proof manier?

Belangrijk is om te kijken wat werkt voor uw mensen. Wat zijn hun behoeftes, wat willen ze wel, en wat willen of durven ze niet? Het antwoord hierop kan per kerk verschillend zijn. We willen kerken hierin niets opleggen, het is aan u zelf om na te denken wat voor jullie het beste werkt. Leg in uw aanvraag zo goed mogelijk aan ons uit, waarom u denkt dat dát de beste aanpak voor jullie is. We geven een paar voorbeelden, zodat duidelijk is waar wij ongeveer aan denken.

Voorbeeld 1 – digitalisering

Een kerk huurt momenteel ruimte in een buurthuis, met een tijdelijk huurcontract dat makkelijk op te zeggen is. De kerk merkt dat veel mensen niet naar de kerk komen momenteel. Daarom besluit de kerk om de huur op te zeggen, en volledig online verder te gaan. De kerk merkt, dat online wel veel mensen meedoen, en ze bereiken ook nieuwe mensen. Ze heeft alleen wel digitale apparatuur nodig. Dat kost geld, en daarom dienen ze een aanvraag bij SOFAK in.

Voorbeeld 2 – diaconale hulp

Een kerk merkt dat veel mensen door de coronacrisis in (financiële) problemen zitten. Ze zijn hun werk kwijtgeraakt of hun bedrijf is failliet gegaan. Sommige mensen, die oud of ziek zijn, durven niet naar buiten. De kerk besluit om deze mensen te helpen door met een groepje vrijwilligers elke week boodschappen te bezorgen, voor ze te koken of medicijnen op te halen bij de apotheek. Of ze organiseert een activiteit voor kinderen, zodat die even iets leuks hebben en de ouders even rust krijgen. Op deze manier kan de kerk toch contact houden met de mensen. Hiervoor is geld nodig, en daarom dienen ze een aanvraag bij SOFAK in.

Voorbeeld 3 – vaste lasten

Een kerk heeft een eigen gebouw en moet de hypotheek betalen. Ze hebben de bank gevraagd om een regeling te treffen en die is bereid deels tegemoet te komen. Toch blijft het moeilijk om het gebouw te betalen, en de kerk wil zijn gebouw niet kwijtraken. De kerk dient daarom een aanvraag in bij SOFAK voor tegemoetkoming in de vaste lasten.

Voorbeeld 4 – eigen idee

Een kerk heeft een heel creatief idee waar SOFAK zelf nooit aan zou hebben gedacht. Ook daarvoor kan geld nodig zijn en mag een aanvraag bij SOFAK worden ingediend. Belangrijkste vraag die wel overtuigend beantwoord moet worden in deze aanvraag, is: hoe ga je corona-proof in contact blijven met mensen de komende maanden?

Voor aanvragen geldt dit aanvraagformulier. Vul het formulier in en stuur het per email op naar [email protected]. Vergeet de in het formulier gevraagde bijlagen niet.

Tot slot

SOFAK neemt in haar besluitvorming nog een paar andere factoren mee:

Ten eerste krijgen kerken die nog nooit geld hebben gekregen vanuit het noodfonds, voorrang boven andere aanvragen. Wel moet hun aanvraag natuurlijk aan de criteria voldoen.

Ten tweede is het budget van het noodfonds beperkt. Als het op is, zullen we proberen opnieuw fondsen te werven, maar we kunnen niet beloven of garanderen dat dat lukt. We zijn afhankelijk van de giften van anderen. Daarom is het heel belangrijk dat kerken blijven nadenken over andere bronnen van inkomsten naast SOFAK. We hebben nu niet genoeg geld om nog een jaar lang te blijven doen wat we het afgelopen half jaar hebben gedaan.

Ten derde willen we het geld eerlijk verdelen en zoveel mogelijk kerken helpen. We zoeken hierin elke keer wijsheid, proberen aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen, en overleggen nauw met coalitiepartners van Samen Kerk Samen Sterk. Zij blijven beschikbaar voor advies en hulp, denken graag met u mee over het zoeken naar alternatieve oplossingen, en kunnen helpen met het invullen van het aanvraagformulier.

Kerken in Den Haag kunnen contact opnemen met Petra de Nooij van de Hub Den Haag ([email protected]).

Kerken in Rotterdam kunnen contact opnemen met Karin de Schipper-Visser van SKIN-Rotterdam ([email protected]).

Kerken in Amsterdam kunnen contact opnemen met Moses Alagbe van de PCC ([email protected]).

Andere kerken kunnen contact opnemen met Madelon Grant van SKIN ([email protected]).

Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met SOFAK via [email protected].

We wensen u alle goeds toe en bidden om kracht, vrede en gezondheid voor u, uw kerk en uw geliefden.

Coalitie Samen Kerk = Samen Sterk, bestaande uit SKIN, SOFAK, SKIN-Rotterdam, PCC Amsterdam, Hub Den Haag.

Mede ondersteund door Theoloog des Vaderlands Samuel Lee, Connecting Churches, en anderen (zie www.steunkerken.nu)

Vacature bestuursleden SOFAK
Dec 15th, 2020 by Madelon

SOFAK is op zoek naar versterking van ons bestuur! In 2021 zoeken we een secretaris en een voorzitter. Heeft u affiniteit met de internationale kerken? Een bestuursfunctie bij SOFAK is een unieke kans om hen te kunnen ondersteunen bij hun inzet voor de samenleving! In 2020 was SOFAK een belangrijke spil in het beheer van het corona noodfonds van de coalitie Samen Kerk = Samen Sterk, en ook in 2021 ligt hier een verantwoordelijke taak voor onze organisatie.

Een nieuwe voorzitter

Het bestuur van SOFAK is op korte termijn op zoek naar een voorzitter en hoopt dat hij of zij met ingang van 1 juli 2021 deze taak op zich kan nemen.

We zijn op zoek naar een vrouw of man die betrokken is bij internationale en migrantenkerken in Nederland en dus iets heeft met migrantenkerken.

Als u meer informatie wenst over het voorzitterschap kunt u contact op nemen met de huidige voorzitter, mw. Madelon Grant ([email protected])

Als u belangstelling hebt voor deze functie dan vragen we u voor 1 maart 2021 een motivatiebrief en CV via e-mail te sturen naar Betty Tjipta Sari: [email protected]

We zien als taken voor een voorzitter:

 • Vergaderingen leiden en taken coördineren
 • Netwerken & communicatie met buitenwereld,
 • Contacten onderhouden met migrantenkerken,
 • Contacten onderhouden met fondsen en sponsors
 • Woordvoerder en contactpersoon SOFAK
 • Leiding geven aan pastoresdag (1x per twee jaar)
 • Jaarverslag schrijven
 • Beleidsontwikkeling

Een voorzitter zou moeten passen in het volgende profiel:

 • Het hebben van sociale vaardigheden
 • Bekend met en betrokken bij migranten-kerken e.d.
 • Bestuurscapaciteiten
 • Leiderschapscapaciteiten (participatief)     
 • Verbinding leggen tussen kerken en koepels
 • Publicitair onderlegd

Tijdsbelasting

Qua tijdsbelasting moet u denken aan ongeveer een dagdeel per week. Er zijn wel duidelijke piekmomenten: voor en na een vergadering, rondom een pastoresdag en aan het begin van het jaar (jaarverslag). Bezoekjes aan kerken zijn in de tijdsbelasting niet meegenomen.

Secretaris SOFAK

Het bestuur van SOFAK is op korte termijn op zoek naar een secretaris en hoopt dat hij of zij met ingang van 1 juli 2021 deze taak op zich kan nemen.

We zijn op zoek naar een vrouw of man die belangstelling heeft voor internationale en migrantenkerken in Nederland.

Als u meer informatie wenst over het secretariaat kunt u contact op nemen met de huidige voorzitter, mw. Madelon Grant ([email protected])

Als u belangstelling hebt voor deze functie dan vragen we u voor 1 maart 2021 een motivatiebrief en CV via e-mail te sturen naar Betty Tjipta Sari: [email protected]

Profiel secretaris

 • Administratieve vaardigheden
 • Computer en taalvaardig
 • Nauwkeurigheid en nauwgezetheid
 • Om kunnen vertrouwelijkheid
 • Communicatieve vaardigheden

Taken secretaris

 • Vergaderingen voorbereiden (i.s.m. voorzitter)
 • Notuleren bestuursvergadering
 • Website bijhouden
 • Correspondentieadres zijn van SOFAK
 • OfficiĂ«le communicatie & correspondentie verzorgen
 • Afhandeling binnenkomende aanvragen van kerken
 • Bijhouden archief in Dropbox
 • Nieuwsbrieven verzorgen via mailchimp
 • Social media
 • Binnenkomende emails beheren

Tijdsbelasting

Qua tijdsbelasting moet u denken aan ongeveer een dagdeel per week. Er zijn wel duidelijke piekmomenten: voor en na een vergadering.

SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa